Materiály na obecné zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční v júni 2022

Záverečný účet obce za rok 2021.pdf (469,9 kB)(zverejnené 20. 05. 2022)

Príloha k zaverečnému účtu.pdf (445,2 kB)(zverejnené 20. 05. 2022)

Materiály na obecné zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční v decembri 2021

Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch.pdf (401 kB)(zverejnené 23. 11. 2021)

Návrh rozpočtu 2022 - 2024 prijmy.pdf (148,4 kB)(zverejnéné 23. 11. 2021)

Návrh rozpočtu 2022-2024 výdavky.pdf (176,1 kB)

Stakč.RoztokaOZ_Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2022.pdf (194,2 kB)(zverejnené 23. 11. 2021)

Materiály na obecné zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční v júni 2021

Záverečný účet obce za rok 2020.doc (277,5 kB)(zverejnené 19. 05. 2021)

Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2020.pdf (254 kB)(zverejnené 19. 05. 2021)

Matriály na obecné zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční v decembri 2020 

Návrh rozpočtu 2021-2023 príjmy.pdf (152605)

Návrh rozpočtu 2021-2023 výdavky.pdf (178298)

Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2021.docx (13 kB)(zverejnené 26. 11. 2020)

VZN č.2/2020 o miestnych daniach a poplatkoch.pdf (401,6 kB)(zverejnené 26. 11. 2020)

Materiály na obecné zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční 21. 10. 2020

VZN o nákladaní s finančnými prostriedkami v soc. oblasti.docx (25,9 kB)(Zverejnené 05.10.2020)

 

Materiály na obecné zastupiteľstvo

Príloha k ZÚ plnenie rozpočtu výdavky k 31. 12. 2019.pdf (464,3 kB)

Záverečný_účet_obce_za_rok_2019.doc (224 kB) (Zverejnené 29. 04. 2020)

Stakč.Roztoka OZ0 52020_Plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2020.docx (13,2 kB) (Zverejnené 29. 04. 2020)

Materiály na obecné zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať 29.11.2019

Návrh rozpočtu 2022 - 2022.pdf (265,7 kB) (zverejnené 14.11.2019)

Návrh VZN o miestnych daniach Stakč.Roztoka.pdf (158,7 kB)(zverejnené 14.11.2019)

Plán kontrolnej činnosti HK na I.polrok 2020.pdf (83,7 kB)(zverejnené 14.11.2019)

Stakč.Roztoka OZ112019_Stanovisko k návrhu rozpočtu 2020-2022.pdf (486,7 kB)

Materialy na obecné zastupiteľstvo

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019.pdf (126,8 kB)

Materiály na obecné zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať 13.06.2019

Zverejnené 29.05.2019

Záverečný účet obce Stakčínska Roztoka za rok 2018.doc (274 kB)

Stanovisko HK k ZÚ 2018 (2).doc (151 kB)

Zmena prílohy poplatkov za služby poskytované obcou k VZN č.12016.doc (53 kB)

 

 

Správa HK o kontrolnej činnosti.pdf (293 kB)

Zverejnené 20. 11. 2018

návrh_VZN_o_DzN_a_poplatkoch_od 1.1._2019.pdf (145,8 kB)

Návrh rozpočtu príjmy 2019-2021.pdf (325,3 kB)

Návrh rozpočtu výdavky 2019-2021.pdf (345,2 kB)

Stanovisko HK obce k návrhu rozpočtu na r. 2019 až 2021 (1).doc (55 kB)

Zverejnené 10. 6. 2018

Návrh záverečného účetu obce za rok 2017.doc (304,5 kB)

Stanovisko HK k ZÚ 2017.doc (167,5 kB)

Materiály na obecné zastupiteľstv, ktoré sa bude konať 16. 03. 2018

zverejnené 01. 03. 2018

Správa o kontrolnej činosti hlavného kontrolóra za rok 2017.pdf (209,7 kB)

Materiály na obecné zastupiteľstvo

Materiály na obecné zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať  08. 12. 2017

zverejnené 23. 11. 2017

Návrh VZN o DzN a poplatkoch na r. 2018.doc (50,5 kB)

 

Materiály na obecné zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať dňa 23. 06. 2017

zverejnené 06. 06. 2017

1. Stakčínska Roztoka záverečný účet obce za rok 2016.doc (293 kB)

2.  Priloha k zaverečnému účtu - titulná strana.pdf (16,4 kB)

Príloha k zaverečnému účtu - rozpočet za rok 2016 1. časť.pdf (5,2 MB)

Príloha k záverečnému účtu - rozpočet za rok 2016 2. časť.pdf (4 MB)

3. Stanovisko HK k ZÚ 2016.doc (160 kB)

 

Materiály na obecné zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať dňa 07. 04. 2017

zverejnené 23. 03. 2017

Odmeňovací poriadok Obce Stakčínska Roztoka.doc (38 kB)

Materiály na obecné zastupiteľstvo , ktoré sa bude konať dňa 02. 12. 2016

zverejnené dňa 15.11.2016

Návrh rozpočtu 2017-2019.xls (71 kB)

Návrh VZN o DzN, popl. na r. 2017.doc (54,5 kB)

PKČ HK na_rok_2017.rtf (97,9 kB)

Materiály na obecné zastupiteľstvo , ktoré sa bude konať dňa 24. 6. 2016

zverejnené dňa 10.06.2016

VZN odpady 2016 návrh.doc (274432)

Návrh záverečný účet obce za rok 2015 (2).doc (347,5 kB)

PKČ na 2.polrok 2016 MO (2).rtf (72,6 kB)

 

Materiály na obecné zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať dňa 09. 03. 2016

zverejné dňa 23.2.2016

Návrh smernice o slobodnom pristupe k informáciam.pdf (170918)

Návrh  poplatkov za sprístupnenie informácií.pdf (222404)

Návrh VZN o úhradách za služby.pdf (212579)

Návrh poplatkov za služby .pdf (142291)

Návrh zásad tvorby rozpočtu.pdf (167271)