Oznámenia o uložení zasielky

Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie "Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta Tomáš Lúčka. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Stakčín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Stakčínskej Roztoke v lehote do 10.12.2021.
Dátum vyvesenia: 22.11.2021
Dátum zvesenia: 22.11.2021