Adresa:

 

Obec Stakčínska Roztoka

067 61 Stakčínska Roztoka č. 21

 

t.č.:  057/7674114

e-mail: stakcinska.roztoka@lekosonline.sk

 

MVDr. Ján Stošek

starosta obce

 

Ing. Jana Rosičová, PhD.

hlavný kontrolor

 

Helena Kapraľová

odborný referent