Úradná tabuľa

 

List obciam - nepriaznivá nákazová situácia AMO .pdf (55,7 kB)

Výzva na predkladanie cenových ponúk (22.07.2020)

 
 

Oznámenie o strategickom dokumente "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021-2027".pdf (39,1 kB) - zverejnené 19. 06. 2020

Dotazník Plánu dopravnej obslužnosti Prešovského kraja

Oznam obciam.pdf (136,1 kB)

Verejná vyhláška RÚSES.pdf (26.05.2020)

Vypaľovanie

Relácia pre obce - vypaľovanie 2020-1.pdf (140,4 kB)