Úradná tabuľa

Žiadosť o súčinnosť.pdf (139,5 kB) (zverejnené 15. 10. 2020)

Verejná vyhláška RÚVZ Humenné.pdf (1,2 MB)

 

List obciam - nepriaznivá nákazová situácia AMO .pdf (55,7 kB)

Výzva na predkladanie cenových ponúk (22.07.2020)

 
 

Oznámenie o strategickom dokumente "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021-2027".pdf (39,1 kB) - zverejnené 19. 06. 2020

Dotazník Plánu dopravnej obslužnosti Prešovského kraja

Oznam obciam.pdf (136,1 kB)

VYPOČET VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV za rok 2019.pdf (210,1 kB)  (Zverejnené 25. 02. 2020)