Úradná tabuľa

OznamujemeVám zriadenie novej oficiálnej stránky obce Stakčínska Roztoka 
https://www.stakcinskaroztoka.sk/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. VZN o miestnom referende.pdf (524 kB)

2. VZN o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Stakčínska Roztoka.pdf (289,8 kB)

3. VZN o verejnom poriadku, udržiavaní čistoty a ochrane verejnej zelene.pdf (305,6 kB)

4. VZN o určení pravidiel času predaja.pdf (493,6 kB)

6. VZN o držaní psov.pdf (273,5 kB)

7. VZN o zákaze požívania alkoholických nápojov.pdf (289,8 kB)

8. VZN o vylepovaní volebných plagátov.pdf (384,8 kB)

Oznámenia o výrube drevín.pdf (540,5 kB)

 Výzva na vykonanie výrubu 1.pdf (663,1 kB)

 Upozornenie miestný úrad 2.pdf (751 kB) Zverejnené 21. 06. 2022)

Výkaz ŽP 6-01 modul 265 Stakcinska Roztoka za r. 2021.pdf (206,1 kB) (zverejnené 25.02.2022)

Vypočet vytriedenia komunálnych odpadov obec Stakcinska Roztoka za r. 2021.pdf (201,1 kB) (zverejnené 25. 02. 2022)

Oznam. o začatí obst. ZaD č.1 ÚPN -O Stakčínska Roztoka_ Verejnosť (2).pdf (197,9 kB)(zverejnené 10.01.2022)

www.naturpack.sk  - na tejto stranke si môžu občania pozerať materiály ohľadom triedenia odpadov

 
 
Žiadosť o súčinnosť.pdf (139,5 kB) (zverejnené 15. 10. 2020)