Úradná tabuľa

www.naturpack.sk  - na tejto stranke si môžu občania pozerať materiály ohľadom triedenia odpadov

 
 
LPM Ulič výzva.pdf (734,1 kB)(zverejnené 12. 04. 2021)
 
 
Výrub drevín.pdf (354,6 kB) (zverejnené 16.11.2020)
 
Žiadosť o súčinnosť.pdf (139,5 kB) (zverejnené 15. 10. 2020)

Verejná vyhláška RÚVZ Humenné.pdf (1,2 MB)

 

List obciam - nepriaznivá nákazová situácia AMO .pdf (55,7 kB)

Oznámenie o strategickom dokumente "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021-2027".pdf (39,1 kB) - zverejnené 19. 06. 2020

Dotazník Plánu dopravnej obslužnosti Prešovského kraja

Oznam obciam.pdf (136,1 kB)

VYPOČET VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV za rok 2019.pdf (210,1 kB)  (Zverejnené 25. 02. 2020)