Zverejňovanie Obce Stakčínska Roztoka

 

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 1000,- €  podľa § 9 odst. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravaní a o zmene a doplnení niektorých zákonv v znení neskorších ppredpisov

za 2. štvrťrok 2016

Názov a sídlo verejného obstarávateľa: Obec Stakčínska Roztoka

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

  Hodnota 

zákazky v €

Dodávka a montáž kotla

Milan Lahovič,

Partizánska 2539/30
069 01 Snina, IČO: 34820001

     2 980,00 €

Parkové lavičky 4 ks

Alena Danišová - Sunny

Malinovská 180/35

972 13 Nitrianske Pravno,

IČO: 44992394

     1 000,00 €

 
Ochranné odevy,
ventil C52 s polospojkami
DHZ
PROMETEUS-SL s.r.o.
Levočská 35,
064 01 Stará Ľubovňa,
IČO: 36463906
      1 155,48 €

 

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 1000,- €  podľa § 9 odst. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravaní a o zmene a doplnení niektorých zákonv v znení neskorších ppredpisov

za 1. štvrťrok 2016

Názov a sídlo verejného obstarávateľa: Obec Stakčínska Roztoka

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

 Hodnota  zákazky v €

Výkopové a stavebné práce pri odstránení havarijného 

stavu upchatého odpadu KVC

Ján Pašek,

Partizánska 2537/28
069 01 Snina, IČO: 43046541

    1 426,50 €

Vyhotovenie študie 

uskutočniteľnosti projektu

Premier Consulting EU, s.r.o. 

Hadovská cesta 870,

945 01 Komárno, IČO: 48231657

     1 075,20 €

 

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 1000,- €  podľa § 9 odst. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonv v znení neskorších ppredpisov

za 3. štvrťrok 2015

Názov a sídlo verejného obstarávateľa: Obec Stakčínska Roztoka

Pedmet zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

Hodnota zákazky v €
Opráva miestnYch komunikácií DERROTA, s.r.o. Weberova 2,
080 01 Prešov,
IČO:4 5443653
8 264,72 €

 

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 1000,- €  podľa § 9 odst. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonv v znení neskorších ppredpisov

za 2. štvrťrok 2015

Názov a sídlo verejného obstarávateľa: Obec Stakčínska Roztoka

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

Hodnota zákazky v €

Za vypracovanie projektovej
dokumentácie na zriadenie a
prestavba domu smútku

Ing. Ivana Megová,

Jesenského 2372/172,
069 01 Snina, IČO: 44667582

      2 850,00 €

Vybudovanie autobusových
zástaviek

Marián Staško, Paláriková 1 603/2, 069 01 Snina

      6 986,16 €


    Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- € bez DPH v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 za 3. štvrťrok 2014

Názov a sídlo verejného obstarávateľa: Obec Stakčínska Roztoka

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

Hodnota zákazky v €
Prístrešok na ukladanie palivového dreva Ján Pašek, Partizánska 2537/28, Snina, IČO:43046541 2 268 €
      

 

Obec Stakčínska Roztoka © 2011 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode