Zápisnice z rokovaní obecného zastupiteľstva

2022

Zápisnica 17.11.2022.pdf (236637)

Zápisnica 17.10.2022.pdf (393,8 kB)

Zápisnica 08.08.2022.pdf (401785)

Zápisnica 15.06. 2022.pdf (457,8 kB)

Zápisnica 03.05. 2022.pdf (424,7 kB)

Zápisnica 03.02. 2022.pdf (418 kB)

2021

Zápisnica 16.12. 2021.pdf (447 kB)

Zápisnica 27.10. 2021.pdf (232,3 kB)

Zápisnica 28.07. 2021.pdf (244,1 kB)

Zápisnica 07.06. 2021.pdf (248,8 kB)

Zápisnica 10.03. 2021.pdf (226,1 kB)

Príloha k zápisnici 

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Stakčin,_Zmluva o nájme_Obec Stakčinska Roztoka_cintorín.pdf (327,2 kB)

2020

Zápisnica 14.12.2020.pdf (0)

Zápisnica 02.12.2020.pdf (273,5 kB)

Príloha č. 1 Dohoda o urovnaní Bondy a Obec Stakcinska Roztoka _.pdf (119,1 kB)

Príloha č. 2 Bondy a partneri, s.r.o. - Zmluva o budúcej zmluve_kúpna zmluva.pdf (273,2 kB)

Zápisnica 12.08. 2020.pdf (232,6 kB)

Zápisnica 18.11. 2020.pdf (230 kB)

Zápisnica 19.05. 2020.pdf (178,7 kB)

Zápisnica 05.02. 2020.pdf (233,7 kB)

2019

Zápisnica 02.12. 2019.pdf (246,4 kB)

Zápisnica 31.01.2019.pdf (142,3 kB)(zverejnené 08.02.2019)

Zápisnica 29.03.2019.pdf (162,7 kB)(zverejnené 08.04.2019)

Zápisnica 13.6.2019.doc (96,5 kB)

Zápisnica 02.8.2019.pdf (228,2 kB)(zverejnené 12. 08. 2019)

Zápisnica 26.8.2019.doc (35 kB) (zverejnené 26. 08. 2019)

Zápisnica 30.8.2019.pdf (293,7 kB)(zverejnené 12. 09. 2019)

 

2018

Zápisnica 16. 03. 2018.pdf (205,3 kB)

Zápisnica 29. 06. 2018.pdf (152,5 kB)

Zápisnica 18. 07. 2018.pdf (141,5 kB) (zverejnené 25. 07. 2018)

zápisnica 21.8.2018.pdf (132,7 kB) (zverejnené 23. 08. 2018)

zápisnica 02.11.2018.pdf (110 kB) (zverejnené 12. 11. 2018)

zápisnica 05.12.2018.pdf (113,9 kB) (zverejnené 13. 12.2018)

Zápisnica 28.12.2018.pdf (1606296) (zverejnené  04.01.2018)

2017

Zápisnica z mimoriadneho OZ 06. 02. 2017.pdf (1 MB)

Zápisnica 03. 03. 2017.pdf (95,7 kB)

Zápisnica 07. 04. 2017.pdf (176,9 kB)

Zápisnica 30. 06. 2017.pdf (201,8 kB)

Zápisnica z mimoriadneho OZ - 28. 07. 2017.pdf (121,8 kB)

Zápisnica OZ z 08. 12. 2017.pdf (235,7 kB)

 

2016

zápisnica 8. 1. 2016.pdf (143392)

zápisnica 29. 1. 2016.pdf (127431)

zápisnica 09.03.2016.pdf (349,5 kB)

zápisnica 24. 06. 2016.pdf (235,4 kB)

zapisnica 25. 8. 2016.pdf (1,7 MB)

zápisnica  07.10.2016.pdf (2,2 MB)

zápisnica 02. 12. 2016.pdf (227,3 kB)