Dotazník Plánu dopravnej obslužnosti Prešovského kraja

Oznam obciam.pdf (136,1 kB)

Verejná vyhláška RÚSES.pdf (26.05.2020)

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.pdf (243,6 kB)

Vypaľovanie

Relácia pre obce - vypaľovanie 2020-1.pdf (140,4 kB)

Pozývame Vás na  oslavy 450. výročia 1. písomnej zmienky o obcí a stretnutie rodín na deň 18. 08. 2019 o 14.00 hod.