ZMLUVY 2018

1. J&F COMPANY s.r.o. Zmluva o poskytovaní pohrebnych služieb.pdf (192,4 kB)

2. Slovak Telekom, a.s..pdf (213,1 kB)

2. Dohoda č. 183506038.pdf (716,4 kB)

3.  STUDNICA, n.o. - Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb.pdf (418,8 kB)

4. Autobazár - Kúpno-predajná zmluva .pdf (105,1 kB)

5. Zmluva na prenájom miestnosti KVC.pdf (124,9 kB)

6. Zmluva č. 38743 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR.pdf (2,4 MB)

7. Dodatok č. 1 NATUR-PACK.pdf (311,5 kB)

8. Dohoda o ukončení nájmu.pdf (721 kB) (Zverejnnené 21. 05.2018)

 

 

 

ZMLUVY 2017

1. Zmluva o odohraní umeleckého diela PUĽS.pdf (121,6 kB)

2. Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb STUDNICA.pdf (375 kB)

3. Zmluva o nájme pozemkov.pdf (125,8 kB)

4.Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 26.5.2017 ENVIO.pdf (42,6 kB)

5.Zmluva o dielo č. 12017 RobSON.pdf (158,7 kB)

6. Kúpna zmluva pozemky.pdf (139,5 kB)

7. Mandátna zmluva STUDNICA, n.o..pdf (487,1 kB)

8. Zmluva o dielo č. 42017 REIN HOUSE s.r.o..pdf (486,2 kB)

9. Zmluva č. 37730 Dobrovoľná -  požiarna ochranna.pdf (281,6 kB)

10. Zmluva č. 112POD-6417.pdf (1,2 MB) - Slovenska agentúra životného prostredia

11. Zmluva č. 333/2017/ORHC Prešovský samosprávny kraj.pdf (337,9 kB)

12. Dodatok ku zmluve o dielo č. JO 071215-2-1.pdf (93,3 kB)

13. Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb STUDNICA.pdf (375 kB)

14. Zmluva o poskytovaní audítorských a poradenských služieb.pdf (292,8 kB)

15.  Zmluva o vytvorení umeleckeho výkonu.pdf (116,8 kB)

16.  Darovacia zmluva Nemocnica Snina.pdf (97,9 kB)

17.  Nájomná zmluva Agrifop.pdf (85,6 kB)

18. Dohoda č. 17/35/010/35.pdf (159,9 kB)

 

ZMLUVY 2016

1. Dohoda č. 153501096.pdf (149798)

2. DOhoda 18/2016/§54 -ŠnZ.pdf (2,3 MB)

3. Zmluva o budúcej zmluve NATUR-PACK.pdf (340368)

4. Zmluva o diele č. 12016.pdf (292,1 kB)

5. Zmluva o dielo č. 071215-2-1.pdf (172,7 kB)

6. Zmluva o dielo č. 071215-2-2.pdf (169,4 kB)

7. Zmluva č. 26778 DPO.pdf (234,7 kB)

8. Zmluva Dôvera ZP, a.s..pdf (483,9 kB)

9. Zmluva o dielo ENVIO, s.r.o..pdf (373,4 kB)

10. Zmluva o dielo-Hišem.pdf (1,6 MB)

11. Zmluva NATUR-PAK.pdf (769,3 kB)

12. Zmluva PSK  č. 319/2016/ORHC.pdf (276,6 kB)

13. Darovacia zmluva J.pdf (36,9 kB)

14. Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM a budúcej spolupráci.pdf (483,9 kB)

15. Dodatok k nájomnej zmluve príloha č. 3.pdf (38,7 kB)

16. Kúpna zmluva č. 0170/3300/2016.pdf (223,3 kB)

17. Zmluva 14/2016 o pripojení do IS DCOM.pdf (502,8 kB)

18. Dohoda č. 163501068.pdf (176,7 kB)

 

 

ZMLUVY 2015

1. Zmluva o dielo č. 01 2015.pdf (178,4 kB)

2. Dohoda č.36/2015/§54-VZ.pdf (941,3 kB)

3. Nájomná zmluva 62015 o nájme nebytových priestoroch.pdf (99,9 kB)

4. Zmluva o stavebnom diele č. 12015.pdf (354,2 kB)

5. Zmluva o externom projektovom manažmente č. JO 300415.pdf (193,3 kB)

6. Zmluva č. 164/2015.pdf (871,2 kB)

7. Darovacia zmluva ZMOS Okar bez barier 2014.pdf (48,9 kB)

8. Nájomná zmluva K. Huňara.pdf (87,1 kB)

9. Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného

dôchdkového sporenia SP.pdf (805,4 kB)

10Darovacia zmluva č. p. CPPO-OA-2015.pdf (251,5 kB)

11. Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi.pdf (412,2 kB)

12. Kupno-predajna zmluva osobne auto č.3.pdf (172,7 kB)

13. Zmluva o dielo DERROTA.pdf (367029)

14. Zmluva o poskytnutí nenávratného finnčného prispevku č. PR02703.pdf (6189800)

15. Zmluva o terminovanom uvere.pdf (373396)

16. Dohoda o vyplňovacom prave k blankozmenke.pdf (405390)

17. Zmluva o dielo 52015.pdf (1360234)

18. Zmluva o spracovani osobnych udajov 62015.pdf (772667)

19. Darovacia zmluva 72015.pdf (525030)

20. Zmluva o spolupraci 82015.pdf (589979

 

 

 Zmluvy 2014 

1. Dohoda č. 26DOSSV.pdf
2. Dohoda č.04 §52 2014 ŠR SV.pdf

3. Zmluva o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku.pdf (186 kB)

4. Dodatok č. 1 k zmluve č.04 §52 2014 SR SV.pdf (461,8 kB)

5. Zmluva c. 465 2014 .pdf (871,2 kB)

6. Zmluva o nájme.pdf (40,2 kB)

7. Zmluva o poskytnutí dotácie.pdf (135,6 kB)

8. Kúpna a zmluva o dielo Slovanet.pdf (690,3 kB)

9. Zmluva o terminovanom úrere 9022014UZ.pdf (111,7 kB)

10. Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.13792014D.pdf (116,8 kB)

11. Zmluva č. 16262014ZZ o zriadení záložného práva a pohľadávky z účtu.pdf (183,1 kB)

12. Zmluva o bežnom účte.pdf (78,8 kB)

13. Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služierb flexibiznis účtu.pdf (87 kB)

14. DOHODA §12.pdf (148,8 kB)

15. Zmluva o spolupráci Slovanet.pdf (163,5 kB)

16. Darovacia zmluva Slovanet.pdf (141,9 kB)

17. Zmluva o právnej pomoci.pdf (72,8 kB)

18. Dodatok k zmluve č. PR01629.pdf (637,7 kB)

19. Kupno-predajná zmluva.pdf (162,9 kB)

20. Dohoda podľa §10.pdf (204,9 kB)

21. Zmluva o dielo č JO 171214..pdf (287,3 kB)

 

Zmluvy 2013

1. Dohoda č. 1§562013NP VAOTP.pdf (1,1 MB)

1. Dohoda č1.§562013NP VAOTP.pdf (1,1 MB)

2. PremierConsulting Zmluva o dielo.pdf

Dodatok č.1 k dohode č.1/§56/2013NP VAOTP.pdf (255 kB)

4. DOHODA č. 33/§50j/NS/2013/NP VAOTP SR-2.pdf (701,4 kB)

5. Kúpna zmluva(1

6. Kúpno-predajná zmluva.pdf (108,7 kB)

7. Nájomná o prenájme budovy.pdf (479,9 kB)

8. Dodatok č. 1 k zmluve - Združenie Poloniny.pdf (68,1 kB)


 

Zmluvy 2012

1. FURA s.r.o. - dodatok č. 12012.pdf (41,7 kB)

2. Dexia - zmluva o kontokontnom úvere.pdf (728,2 kB)

3. ÚVSR -dodatok č. 12012.pdf (153,6 kB)

4. Zmluva o diele Slovenský vodohospodársky podnik š.p..pdf (264,3 kB)

5. Xanto Zluva o reklame.pdf (86,9 kB)

6. SVP Zmluva o dielo.pdf (253,6 kB)

7. Dohoda UPSVaR 23502012.pdf (609,8 kB)

Obec Stakčínska Roztoka © 2011 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode