Voľby do NR SR

 E-mail pre doručenie žiadosti na voľbu poštou,  vydanie hlasovacieho 
preukazu a na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
do okrskovej volebnej komisie je:
stakcinska.roztoka@lekosonline.sk
 

Informácie pre voliča.docx (23,4 kB)